قابل توجه دانشجویان فیزیک

درخواست حذف این مطلب

چند وقتی است که از درس و رهایی پیدا کرده و همراه با مدرک ای فیزیک و پسرک پنج شش ماهه اش وقت آزاد بیشتری دارد. چند وقتی هم می شود که احتمالاً از سر همین بیکاری وبلاگ مرا می خواند. به همین خاطر از من درخواست کرده که برایش اینجا کمی تبلیغات کنم و خب، چه ی جرأت دارد و می تواند روی اش را زمین بزند؟ و اما اصل مطلب:


اگر دانشجوی فیزیک هستید.

اگر در زمینه های درسی خود مشکل دارید.

اگر با یکی از نرم افزارهای فورترن و یا متلب کار می کنید و نیازمند مشاوره و کمک هستید.

اگر در زمینۀ پایان نامه و نوشتنِ مقاله نیاز به مشاوره دارید.

یا اگر ی را می شناسید که در این موارد نیاز به کمک دارد.

همین حالا گوشی خود را بردارید و به صورت خصوصی برای این بندۀ نگارنده پیام بگذارید.