شبیییههه همین الآن حتی

درخواست حذف این مطلب

شبییههههه شب.

شبییهههههه دو نصف شب.

شبیه وقتی که آتیش روشن کردی و نشستی توی ایوون یک خونه باغ.

شبیه وقتی که چایی دستته و دستت دور اون چاییه. دور اون لیوان چایی ای که داغه و کنار آتیش هوای سرد رو دلچسب می کنه.

شبییههههه صدای سکوت،

شبیه شب.

شبیه همین الان حتی.


دریافت