life goals

درخواست حذف این مطلب


«داشتن یک دوست واقعی یکی از سه هدف اصلی من توی زندگی بود. یکی دیگه اینکه همۀ عروسکای نوبلت رو جمع کنم و سومی هم اینکه تا آ عمر شکلات داشته باشم.

برنارد هازلهاف میگه داشتن هدف توی زندگی خیلی خوبه.

البته به این شرط که مثل اه من احمقانه نباشه!»

انیمیشن mary and max-2009