97-93=4

درخواست حذف این مطلب

همین شنبه ای که گذشت می تونستم بیام و بنویسم «دوکلمه حرف حساب» چهار ساله شد.(مهم بود؟)

لابد انتظار دارید حالا که نوشتم اضافه کنم: هر حرفی، حدیثی، سخنی، انتقادی، مز ف ترین پستی، بهترین پستی، مهری، محبتی، ی، فضیلتی، نصیحتی، چیزی اگر دارید بنویسید. نمی دونم، میل خودتون. من که حرفی اگر بود می شنوم.