سامحنی إن احببتک فوق حدود الحب...

درخواست حذف این مطلب
اگر صحبت از قوانین فیزیک و آیرودینامیک باشد زنبورهای عسل نباید پرواز کنند. در واقع بال های زنبور عسل توانایی بلند این ه از روی زمین را ندارند. ولی حقیقت این است که زنبورهای عسل نه تنها پرواز می کنند، بلکه توانایی خیره کننده ای هم در این کار دارند.

شرح تصویر:
شاهین ایزدبار، با شش نشان طلا و یک نقره از مسابقات پاراآسیایی در رشتۀ شنا. برای آن یک نشان نقره هم گفت:«شرمندۀ مردم ایران شدم!»

سامحنی إن احببتک فوق حدود الحب...
::
مرا ببخش
اگر فراتر از مرزهای عشق
عاشقت شدم...